Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradný oznam

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: BALÁZS BARANYAI

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na

Obecnom úrade v Made č. 200

Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190 v úradných hodinách:

Pondelok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Utorok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Streda8.00 – 10.0014.00 – 17.00
Štvrtok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Piatok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Sobotazatvorené
Nedeľazatvorené

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad

od 03.01.2022

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 771/2021-2630/2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení miesta uloženia písomnosti

Občan: ROLAND TÓTH

93014 Mad č. 0

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením

upozorňujeme občana, že sa jemu doručuje písomnosť Daňového úradu Trnava

číslo 10252421112021 zo dňa 09.12.2021 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2

zákona 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektrorých zákonov v

znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto

oznámenia na Daňovom úrade Trnava na pobočke Dunajská Streda, Biskupa

Kondého č. 2, 929 Ol Dunajská Streda v kancelárii č. 415 v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 16.12.2021

Výzva – vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje vlastníkom chovov hydiny a vtákov v zajatí, že zistil a potvrdil choroby vtáčej chrípky u jedného majiteľa chydiny v Dunajskej Strede.

Príznaky zahŕňajú letargiu, necitlivosť, hnačku, ospalosť, nádchu, kýchanie, praskanie a iné dýchacie problémy. Príznakom ochorenia môže byť aj znížená produkcia vajec alebo prírastok hmotnosti.

Sledujte zdravotný stav svojich zvierat! V prípade zistenia akýchkoľvek príznakov bezodkladne nahláste príslušným orgánom.

Ďalej vyzývame chovateľov chydiny nahlásiť plemeno a počet svojich zvierat na miestny obecný úrad do 3. decembra 2021.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OcÚ MAD 379/2021-2537/2021

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: KAROL NAGY

93014 Mad č. 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením

upozorňujeme občana, že jemu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto

oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 23.11.2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 379/2021-1964/2021

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: ROMAN VASS 93014 Mad č. 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 19.10.2021