Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OcÚ MAD 379/2021-2537/2021

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: KAROL NAGY

93014 Mad č. 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením

upozorňujeme občana, že jemu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto

oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 23.11.2021