Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecný úrad

Obecný úrad  je organizačným a administratívnym článkom samosprávy.  V rámci svojej činnosti zabezpečuje administratívu obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad predovšetkým:

  • vybavuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

 Prácu obecného úradu riadi starosta obce. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Prednosta úradu: Mgr. Gabriela Fabulyová (0911 128 126) uctovnictvo@obecmad.sk

Referentky:     Bc. Margita Váriová

                            Erika Bíróová (0911 951 137) erika.biroova@obecmad.sk

                            Annamária Horváthová annamaria.horvathova@obecmad.sk

Obec Mad

Adresa: 930 14 Mad č. 200

IČO: 00800201

DIČ: 2021112313

tel.: 031/551 31 26

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16:00

Utorok  nestránkový deň

Streda 8:00-12:00 13:00-16:00

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 8:00-12:00