Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecný úrad

Obecný úrad  je
organizačným a administratívnym článkom samosprávy.  V rámci svojej činnosti zabezpečuje
administratívu obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad predovšetkým:

  • vybavuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
    zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na
    rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva
    a rozhodnutia obce.

 Prácu obecného úradu riadi starosta obce. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Starosta: Mgr. László Gabriel, MBA, tel. 0907 716 031, email: starosta@obecmad.sk

Prednosta úradu: Mgr. Gabriela Fabulyová, tel. 0911 128 126, email: uctovnictvo@obecmad.sk

Referent: Bc. Margita Váriová, email: uctovnictvo@obecmad.sk

Referent: Bc. Zuzana Szeiner, email: zuzana.borsanyiova@obecmad.sk

 

Obec Mad

Adresa: 930 14 Mad č. 200

IČO: 00800201

DIČ: 2021112313

tel.: 031/551 31 26, 0911 951 137

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16:00

Utorok      8:00-12:00 13:00-16:00

Streda       8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok     8:00-12:00 13:00-16:00

Piatok       8:00-12:00