Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti k dani za psa k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Upozorňujeme daňovníkov, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31.januára 2024 na miestnom obecnom úrade v tom prípade, ak u neho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, a poplatkov za komunálny odpad na rok 2024.

Tlačivá priznania sú dostupné na obecnom úrade a na web stránke obce.