Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Školský úrad

Účastníci Spoločného školského obvodu podľa Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu zo dňa 04.03.2004, aktualizovaný Dodatkom č. 4, platným od 03.08.2020 sú nasledovné obce:

1. Obec Dolný Štál, IČO: 0035430, zast.: Tomáš Horváth – starosta obce

2. Obec Boheľov, IČO: 00305316, zast.: Mária Kázmérová – starostka obce

3. Obec Padáň, IČO: 00305685, zast.: Ing. Szabó Zoltán – starosta obce

4. Obec Mad, IČO: 00800201, zast.: Mgr. Gabriel László, MBA – starosta obce

5. Obec Dolný Bar, IČO: 00305367, zast.: Ing. Oskar Bereczk – starosta obce

Zriaďovateľom Základnej školy Mateja Korvína Dolný Štál – Corvin Mátyás Alapiskola Alistál so sídlom Dolný Štál, Hlavná 41/113.
Základná škola je plne organizovaná pre I. a II. stupeň vrátane nultého ročníka.

Kontakt
Telefón: 31/5590230
Fax: 31/5509975

E-mail: zsdstal@panelnet.sk