Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Kultúra

Mikuláš v našej obci

Oznamujeme našim občanom, že dňa 5. decembra 2021, v nedeľu od 17:00 hodiny do našej obce zavíta Mikuláš. Z dôvodu vyhlásenej mimoridanej situácie Mikuláš rozdá balíčky deťom doma.

Príchod Mikuláša bude signalizovať hlasitá hudba.

Obec zabezpečuje balíček deťom vo veku do 12 rokov na základe trvalého a prechodného pobytu v obci.

Je možnosť doručenia balíčka aj pre deti, ktoré nemajú žiadny pobyt v obci. V tom prípade poprosíme zabezpečiť balíčky s uvedením mena, priezviska dieťaťa a presnej adresy doručenia a odovzdať ich v kultúrnom dome v čase od 8:00 do 15:00 hod. a po 16:00 hod. na adrese č. 117 najneskôr 4.12. do 12:00 hod.

V spoločnej Európe – Mad

 

PROGRAM           

Európa pre občanov – Program partnerstva miest

Názov: V spoločnej Európe – Mad 2020  / Common Europe – Nagymad 2020

Dátum realizácie: 06-08. augusta 2021.

Témy: Život občanov EÚ (solidarita, súdržnosť, mier a pomoc chudobným v treťom svete)     

            Problémy s migrantmi, rozširovanie EÚ, menšinové skupiny

            Ako zlepšiť život národnostných menšín v EÚ

Program

06. augusta 2021, v piatok

1500:16:00 – privítanie účastníkov – príhovorom starostu obce Mad – predstanevie programu podujatia a hlavnej témy projektu

16:00-18:00 – prezentácia zástupcov z Rumunska na tému – solidarita, spolupatričnosť a pomoc chudobným tretieho sveta

18:00-19:00 – prezentácia rumunského partnera na tému – miesto domácich tvorcov a remeselníkov pri riešení aktuálnych tém EU – ženy, hendikepovaní

19:00-19:30 – kladenie vencov pri soche Mateja Korvína

19:30 – slávnostné agapé

07. augusta 2021, v sobotu

08:00-09:00 – Prehliadka obce Mad

08:00-10:00 – vytvorneie anketových lístkov

09:00-12:00 – súťaže rodín a detí s tématikou pomoci druhým a života v EU

12:00-15:00 – „Most národov“ súťaž vo varení nožíkových jedál

14:30-15:00 – prezentácia konkrétnych výsledkov prieskumov verejnej mienky krajiny EU, spojená diskusiou týkajúcich sa problémov migrantov, rozšírovania EU – zástupca Srbska, Maďarska, starosta obce Mad

15:00-16:00 – prednáška – zástupca Migračného úradu na tému – imigračná politika EU, riešenie problémov

17:00-18:00 – brainstorming predstaviteľov projektových partnerov na tému – Ako skvalitniť život národnostných menšín v EU.

18:00 – vyhodnotenie výsledkov z ankiet

18:30 – kultúrny program  – rôznorodosti kultúr a tradícií partnerských krajín

08. augusta 2021, v nedeľu

10:00-12:00 – Záverečná mikrokonferencia