Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Odpadové hospodárstvo

Zber komunálneho odpadu zabezpečuje firma:

Mária Gulázsiová – Združenie podnikateľov Gulázsi, 930 03 Kráľovičove Kračany 53

termín: streda – každý druhý týždeň

Zberné nádoby sú dostupné na obecnom úrade na základe objednávky.

Ceny: 120l – 25€ a 240l – 35€.

Náklady za zber komunálneho odpadu sú 25 eur/rok/osoba podľa VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2019 účinnosťou 01.01.2020.

Poplatky je môžné uhradiť:

– hotovosťou v pokladni obecného úradu

– bankovým prevodom na účet: IBAN SK57 5600 0000 0038 0683 7006

Zber separovaného plastového odpadu podľa harmonogramu.