Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Územný plán

Územný plán obce Mad:

– Textová časť dokument

– Širšie vzťahy dokument

– Komplexný výkres priestorového usporiadania dokument

– Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia dokument

– Verejné dopravné vybavenie dokument

– Verejné technické vybavenie dokument

– Ochrana prírody a tvorba krajiny dokument

– Dôsledky stavebných zámerov a iných návrhov dokument