Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradný oznam

Informácie pre voliča – Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča – Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23.3.2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 6.4.2024 od 7:00 do 22:00 h.

dokument (pdf): Informácia pre voliča

Upozornenie na oznamovaciu povinnosť poplatníka

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť poplatníka na poplatku za komunálny odpad.
Poplatník je v zmysle ustanovení zákona o miestnych daniach povinný do 30 dní odo dňa vzniku, zániku
poplatkovej povinnosti a zmien skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku oznámiť tieto obci.