Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN

 • VZN 1/2019 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Mad .pdf
 • VZN 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .pdf
 • VZN 3/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Mad .pdf
 • VZN 4/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Mad .pdf
 • VZN 5/2019 o miestnej dani za ubytovanie na území obce Mad .pdf
 • VZN 6/2019 o miestnej dani za predajné automaty a nevýherné hracie automaty na území obce Mad .pdf
 • VZN 7/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Mad .pdf
 • VZN 8/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad .pdf
 • VZN 9/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad .pdf
 • VZN 10/2021 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Mad .pdf
 • VZN 12/2022 o miestnom poplatku za rozvoj .pdf
 • VZN 13/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .pdf
 • VZN 14/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Mad .pdf
 • VZN 15/2023 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Mad .pdf
 • VZN 16/2024 ktorým sa vyhlasuje záväzná čast‘ územného plánu obce Mad .pdf