Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN – nakladanie s odpadom

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad