Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 771/2021-2630/2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení miesta uloženia písomnosti

Občan: ROLAND TÓTH

93014 Mad č. 0

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením

upozorňujeme občana, že sa jemu doručuje písomnosť Daňového úradu Trnava

číslo 10252421112021 zo dňa 09.12.2021 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2

zákona 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektrorých zákonov v

znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto

oznámenia na Daňovom úrade Trnava na pobočke Dunajská Streda, Biskupa

Kondého č. 2, 929 Ol Dunajská Streda v kancelárii č. 415 v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 16.12.2021