Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: BALÁZS BARANYAI

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na

Obecnom úrade v Made č. 200

Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190 v úradných hodinách:

Pondelok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Utorok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Streda8.00 – 10.0014.00 – 17.00
Štvrtok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Piatok8.00 – 12.0013.00 – 14.00
Sobotazatvorené
Nedeľazatvorené

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad

od 03.01.2022