Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 153/2022-1378/2022


OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI


Občan: PIRQSKA BARANYAIOVÁ
93014 Mad č. 0


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením upozorňujeme občana, že jej má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.


Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad od 06.06.2022.