Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 132/2022-1247/2022
OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI


Občan: ALFRÉD BARANYAI

93014 Mad č. 0


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad
od 16.05.2022