Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

                                                 Občan:  KAROL NAGY

                                                        93014 Mad 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:

Pondelok:                  nestránkové dni

Utorok:                      nestránkové dni

Streda:                      8.00 – 11.00 hod. 

Štvrtok:                      nestránkové dni

Piatok:                        nestránkové dni

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 19.05.2020

                                                                                  Mgr. Gabriel László, MBA

     starosta obce