Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 166/2020-206012020


OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Občan: KAROL NAGY
93014 Mad


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.


Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 11.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 06.10.2020