Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis č. : OcÚ MAD46/2023-210/2023

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Občan: BALÁZS BARANYAI

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:
Pondelok: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00 – 12.00 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
————————————————————————————————-
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad
a web stránke obce od 01.03.2023 do 15.03.2023