Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 166/2020-1229/2020

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: ROMAN VASS

93014 Mad 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:

Pondelok:                 nestránkové dni

Utorok:                     nestránkové dni

Streda:                   8.00 – 11.00 hod.

Štvrtok:                     nestránkové dni

Piatok:                       nestránkové dni

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad.