Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis Č. : OCÚMAD 100/2022-900/2022

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: BALÁZS BARANYAI

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Vyvesené od 31.03.2022
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.