Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o kontaktnej osobe

Oznámenie o kontaktnej osobe

V SÚVISLOSTI S VOĽBAMI DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

 

V súlade s ustanovením  § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon) bola za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Made  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov vymenovaná

 

MGR. ALŽBETA VÉGHOVÁ, 

zamestnankyňa Obecného úradu v Made, ktorá je zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zároveň kontaktnou osobou  na preberanie kandidátnych listín.

 

Kontakt:

Telefón: +421 551 31 26

Mobil: +421 0911 951 137

Email:                               alzbeta.veghova@obecmad.sk

Adresa:                            Obec Mad Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad