Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN 03/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Mad č. 2/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dokument (pdf): VZN 03/2022