Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Komunita

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov

pred požiarmi v roku 2022

UPOZORNENIE

Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

Fyzická osoba – občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným

  nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k

  jeho rozšíreniu.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

zakladať alebo udržiavať ohne,

– používať otvorený oheň,

– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”

Milí rodičia, touto cestou Vás žiadame, aby ste dozreli na Vaše deti, oboznámili ich s nebezpečenstvom surfovania na internete. V tomto čase deti kvôli pandemickej situácii veľmi veľa času strávia na internete. Polícia zaznamenáva čím viac prípadov, kedy cudzí ľudia využijú dôverčivosť detí, vylákajú od nich osobné údaje, vyhrážajú sa, alebo žiadajú o osobné stretnutie ….

Milé deti! Ako sa bezpečne správať keď surfujete na internete!!!

Najdôležitejšie je, aby ste:

  • neotvárali maily či správy od nedôveryhodných osôb, ktoré nepoznáte, tieto správy môžu obsahovať vírusy
  • nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá, pri voľbe používajte čísla, veľké aj malé písmená, alebo špeciálne znaky
  • Chráňte si svoje heslo! Nezapisujte si ho, radšej si ho zapamätajte. Neposielajte svoje heslo nikomu, ani ho neprezrádzajte

Ak máte facebook profil či instagram, tak si poriadne rozmyslite akú fotku o sebe uverejníte, cudzí ľudia môžu vaše fotky zneužiť.  Uverejnená fotka  môže kolovať na internete aj roky. Môžu si ju iní ľudia stiahnuť a zneužiť. Mnoho dát zostáva archivovaných na záložných serveroch, a preto si veľmi dôkladne premyslite, čo na sociálnych stránkach uverejníte.

Ak sa dostanete do nebezpečnej situácie, ako napr. bude sa vám niekto vyhrážať, odcudzí váš profil, či pozmení fotky, alebo vo vašom mene bude vypisovať kamarátom neslušné komenty:

  • Okamžite to povedzte svojím rodičom
  • Na stránke www.stopline.sk môžete žiadať o STOPNUTIE Vašej stránky
  • Obráťte sa spoločne s rodičmi na políciu, kde všetko podrobne porozprávajte policajtovi

Ten, kto vám robí zle svojím činom sa môže dopustiť priestupku, či trestného činu, za čo môže byť stíhaný. Zákon hovorí, že za priestupok, ak napr. napíše niekto pod vaše fotky vulgárne slová, vyhráža sa, tak tá osoba môže byť stíhaná ak už dovŕšila 15 rokov svojho života. A trestného činu sa dopúšťa osoba, ak napr. niekoho ohovára, či sa nebezpečné vyhráža (napr. napíše vám, že vás zabije), v tom prípade osoba musí mať 14 rokov, aby mohla byť stíhaná za svoj čin.

Preto si aj vy premyslite, akú komunikáciu budete viesť a s kým. Nie je to hra a môže sa to obrátiť na veľmi vážnu vec.

Tým, že trávite veľa času surfovaním na nete a hraním sa, môžete sa stať závislými. 

Čo vlastne znamená závislosť na počítači?

Závislosť na počítači znamená, že veľa času strávite pred počítačom, čo vám môže zhoršiť váš zdravotný stav (poškodenie zraku, stres, ospalosť, nesústredenosť mimo PC). Počítač je istý druh drogy a sú ľudia, ktorí sa musia liečiť, aby sa zbavili tejto závislosti. Svoj voľný čas využite radšej s kamarátmi v prírode, spoločenskými hrami, športovými aktivitami…..

Jesenné upratovanie

Oznamujeme Našim občanom, že v dňoch 03-04. novembra 2021, sa uskutoční jesenný zber nepotrebných predmetov na miestnom Zbernom dvore.

Každý obyvateľ obce musí sám odviezť svoj odpad na zberný dvor bezplatne v maximálnom množstve jedným prívesným vozíkom.

V stredu Zberný dvor bude otvorený od 12:00 do 16:00 hod. a

vo štvrtok od 08:00 do 16:00 hod.

Vstup na zberný dvor je z Vrakúňskej cesty.

Zbierame: elektroodpad – ako domáce spotrebiče, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad (matrace, postele, kreslá, stoličky, textil, použité dvere a okná so sklom), objemný odpad.

Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad a použité pneumatiky.

Očkovanie proti koronavírusu

Oznamujeme našim obyvateľom, že Obec Mad plánuje realizovať očkovanie proti koronavírusu.

Preto vyzývame občanov, ktorí by mali záujem zaočkovať sa, aby sa nahlásili do 8. júla 2021, do štvrtka na obecnom úrade telefonicky 031/551 31 26, buď osobne alebo e-mailom na: info@obecmad.sk

Ďakujeme.

Dodržiavanie základných zásad správania sa počas horúčav.

Dodržiavanie základných zásad správania sa počas horúčav:

 Pitný režim

Dodržiavať pitný režim, dospelý človek by mal vypiť denne najmenej 3 litre tekutín, najlepšie vody. Je potrebné vyhýbať sa nápojom s obsahom cukru, alkoholu a kofeínu. Treba piť pravidelne a v menších dávkach.

Vhodný odev

Odev by mal byť podľa možností svetlých farieb, z prírodných materiálov vzdušný a voľného strihu. Počas pobytu mimo domov je potrebné používať pokrývku hlavy a chrániť svoj zrak slnečnými okuliarmi.

Slnenie

Na priame slnenie sú vhodné len skoré ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. Je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu v časovom rozmedzí od 10 do 16 hodiny. Pri opaľovaní je potrebné využívať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením.

Fyzické aktivity

Pri fyzickej práci je dôležité si dopriať pravidelné prestávky a pravidelne dopĺňať tekutiny. Namáhavé činnosti vykonávať len v skorých ranných, alebo neskorých popoludňajších hodinách. Starší a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť svoje aktivity na minimum a z domovov vychádzať pokiaľ sa dá len ráno alebo večer.

Zabezpečenie domovov a pracovísk

Miestnosti by mali byť zatienené pred priamym slnečným žiarením žalúziami alebo roletami. V miestnostiach, kde je dostupná využívať klimatizáciu, rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by však nemal presahovať 5-7 stupňov Celzia, aby ste predišli teplotnému šoku.

Výzva na deratizáciu škodcov

Dunajskostredský Regionálny úrad verejného zdravotnícva a higiénie upozorňuje našich obyvateľov, fyzických, právnických osôb a podnikateľov o dôležitosti jarnej deratizácie

v období:

od 08. apríla 2021 do 17. mája 2021

 Realizácia je najmä doporučené v rodinných domoch a bytoch, v pivniciach, v prístavbách, v búdach a v mašťaloch, aby sme aj s tým chránili ľudské zdravie.