Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

14. 06. 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, […]

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

11. 11. 2019

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zbierka zákonov dokument (.pdf): rozhodnutie – vyhlásenie volieb   Informácie pre voliča dokument (.pdf): Informácie pre voliča   Práva voliť a byť volený dokument (.pdf): Práva voliť a byť volený   Žiadosť o voľbu poštou dokument (.pdf): Žiadosť o voľbu poštou   Poučovanie o spôsobe hlasovania, ktorý požiadal voľbu […]