SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU

07. 06. 2022

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000 EUR za 1. štvrťrok 2022 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (pdf): Súhrnná správa – § 117 – 1. Q 2022

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU

07. 06. 2022

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s cenou nad 1.000 EUR za 1. štvrťrok 2022 v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (pdf):Súhrnná správa – §10 ods. 10 – 1. Q 2022

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU

17. 01. 2022

OBEC MAD Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad _________________________________________________________________________________ SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s cenou nad 1.000 EUR za 4. štvrťrok 2021 v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (.pdf): Súhrnná správa – §10 ods. 10 – 4. […]

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU

17. 01. 2022

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000 EUR za 4. štvrťrok 2021 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (.pdf): Súhrnná správa – § 117 – 4. Q 2021

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU

01. 10. 2021

OBEC MAD Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad _________________________________________________________________________________ SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s cenou nad 1.000 EUR za 3. štvrťrok 2021 v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (.pdf): Súhrnná správa – §10 ods. 10 – 3. […]

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU

01. 10. 2021

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000 EUR za 3. štvrťrok 2021 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (.pdf): Súhrnná správa – § 117 – 3. Q 2021

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU

17. 07. 2021

OBEC MAD Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad _________________________________________________________________________________ SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s cenou nad 1.000 EUR za 2. štvrťrok 2021 v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (.pdf): Súhrnná správa – §10 ods. 10 – 2.Q […]

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU

17. 07. 2021

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000 EUR za 2. štvrťrok 2021 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dokument (.pdf): Súhrnná správa – § 117 – 2. Q 2021

Oznam – obchodná verejná súťaž

26. 02. 2021

OZNÁMENIE Starosta obce Mad na základe § 13 ods. 5 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mad č.: 1 ObZ 5/2021, zo dňa 12.02.2021 […]

Výzva na predkladanie ponúk

04. 06. 2020

Výzva na predkladanie ponúk “ Vybudovanie skladu a garáže hasičskej techniky v obci Mad“ dokument (.pdf): výzva