Návrh na uznesenie HK

03. 03. 2021

Návrh na uznesenie Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 dokument (.pdf): Návrh na uznesenie