Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nezaradené

Meghívó a képviselőtestület 2. ülésére

NAGYMAD KÖZSÉG POLGARMESTERE
MEGHÍVÓ
A területi Önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 13 §a 4. bekezdésének a) pontja
értelmében
Nagymad község polgármestere meghívja Önt a képviselőtestület 2. rendes ülésére
2023. április 25.-én 18:00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

 

Programjavaslat
l.) Megnyitó:
a) Testüeti ülés programpontjainak beterjesztése
b) Jegyzókönyv hitelesítők meghatározása, jegyzőkönyv vezetó kinevezése
2.) Interpellációk
3.) Polgármesteri jelentés az önkormányzati szervek múkődéséról
4.) Jelentés a határozatok teljesítéséról
5.) ÁER-általános érvényű rendelete (ÁER) az üzletek és a szolgáltatásnyújtások
nyitvatartásának rendjéről Nagymad község területén – javaslat
6.) A kultúrház bérleti díjak – javaslat
8.) Vagyonjogi műveletek:
Padlóburkolat és konyhabútor csere a 225/9 bérlakásban
Községi vagyon eladása – szándék
9.) Szabadjavaslatok
10.) Vita
11.) Zárszó

Nagymad, 2023.04.25

Meghívó – Házfelújítási Program

Meghívó

Nagymad község polgármestere – Mgr. László Gábor, MBA – ezúton meghívja Önt a „Házfelújítási Program“ elnevezésű fórumra, mely 2023 április 19-én, 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Helyi Művelődési Központban.
A résztvevőket a családi házak felújítására nyújtandó állami támogatások feltételeiről Pogány Eszter tájékoztattja.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Mgr. László Gábor, MBA
Nagymad község polgármestere

 

Házfelújítási Program

Könnyített feltételekkel elérhető minden régebbi családi ház felújítására állami támogatás!
Ne hagyják ki a lehetőséget!

15.000 €/19.000 €
– szigetelés
– ajtócsere
– ablakcsere
– kazáncsere
– stb.

Védjük a természetet a tüzektől

Védjük a természetet a tüzektől

Tisztelt lakosság !

A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és
a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek
keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy
azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától
keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet fordítsunk.
Fontos, hogy a tüzek elleni biztonság minden ember közös célja legyen, korosztálytól és
érdekeltségtől függetlenül megnyilvánuljon az emberek tevékenységében és viselkedésében.

 

A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy:
A lakosságnak tilos:
a) cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan tűzveszélyes területeken,
b) aljnövényzet, gally és cserje kitüzelése,
c) tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek.

A lakosságnak kötelessége: gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően
eljárni. Ha az égetés a szabadban történik, mert nincs lehetőség a száraz gallyakat és más növényi
eredetű hulladékot kazánokban vagy kályhákban elégetni, ügyelni kell a következő szabályok
betartására:
a) az égetést ne hosszantartó meleg tűzveszélyes időszakban végezzük,
b) az égetés helyszínét úgy válasszuk meg, és biztosítsuk be, hogy a tűz ne terjedhessen el a
helyszínt tisztítsuk meg tűzveszélyes, éghető anyagoktól,
c) egyszerre kizárólag kis mennyiséget égessünk,
d) égetést csak szélcsendes időben végezzük,
e) ne hagyjuk felügyelet nélkül az égetés helyszínét, egész folyamat alatt és annak befejezése
után is ellenőrizzük,
f) égetés helyszínén a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő
mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni,
g) az égetés után minden esetben gondoskodni kell a tűz eloltásáról.

Jogi és vállalkozó személyeknek tilos:
a) növényzet kitüzelése,
b) tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,
c) szabad területeken éghető anyagok tüzelése fokozottan tűzveszélyes időszakban.
Jogi személyek és vállalkozó magánszemélyek kötelesek a tüzelés kezdete előtt bejelenteni
a központi segélyhívó telefonszámra (112 vagy 150 telefonszámon) a tüzelés helyét, idejét
a tüzelés bebiztosításáért felelős személy adatait.

Reméljük, hogy tudatosítják a tüzek pusztító hatásait, és mindent megtesznek azok elkerülése
érdekében. A természetet pusztító tüzek nem csupán az élővilágot károsítják, de bizonyított, hogy
hatással vannak a térségben élő emberek, illetve más élőlények egészségére is. Köszönjük a
megértésüket és azt, hogy Önök is segítenek védeni a természetet a pusztító lángokkal szemben.

Biztonságos internet – „Sosem lehetsz biztos, ki van a másik oldalon”.

Biztonságos internet – „Sosem lehetsz biztos, ki van a másik oldalon”

 

Kedves szülők! Ezúton szeretnénk Önöket kérni, hogy figyeljenek oda gyermekeikre, és tájékoztassák az internet veszélyeiről. Manapság a gyerekek a kialakult járványhelyzet miatt, nagyon sok időt töltenek az interneten. A rendőrség egyre több olyan esettel találkozik, amikor az idegen személyek kihasználják a gyerekek jóhiszeműségét és kicsalják tőlük a személyes adataikat, majd fenyegetőznek, illetve személyes találkozókra hívja őket.

Kedves Gyerekek! Hogyan kell biztonságosan viselkedni az interneten??

Fontos tudni:

 • Ne nyissátok meg az olyan emaileket vagy üzeneteket, amelyek idegen személyektől
  származnak, mert vírust tartalmazhatnak
 • Ne használjatok egyszerű jelszavakat, a jelszó választásakor használjatok számokat
  kicsi és nagy betűket vagy speciális jeleket
 • Védjétek a jelszavatokat! Ne jegyezzétek le sehova, jegyezzétek meg!
 • Ne küldjétek el a jelszavatokat senkinek, és senkinek ne áruljátok el
 • Ha van facebook- vagy instagramprofilotok, nagyon jól gondoljátok meg, milyen fényképet tesztek fel magatokról, az idegen személyek felhasználhatják és visszaélhetnek a képekkel. Sok adat archiválva marad a biztonsági szervereken, ezért fontos, hogy átgondoljátok, hogy mit is tesztek fel a világ hálóra.

Ha veszélyes helyzetbe kerültök, mint pl. valaki fenyegetni fog, ellopja a profilotokat, megváltoztatja a fényképeteket, vagy a ti nevetekben a barátaitoknak durva megjegyzéseket ír:

 • Azonnal mondjátok meg a szüleiteknek
 • A www.stopline.sk oldalon kérhetitek az oldalatok STOPPOLÁSÁT
 • Közösen a szüleitekkel menjetek el a rendőrségre, és részletesen mondjátok el a rendőrnek, mi történt

Az, aki rosszat csinál nektek, szabálysértést vagy bűncselekményt követhet el, amiért eljárást indíthatnak ellene. A törvény azt mondja, ha szabálysértést követ el, pl. valaki fényképe alá vulgáris szavakat ír, fenyeget, akkor azt a személy büntetést kap, ha betöltötte 15 életévét.
Bűncselekményt akkor követ el, ha pl. rágalmaz vagy életveszélyesen fenyeget (pl. azt írja, hogy megöllek), az ilyen esetben a személynek 14 évesnek kell lennie, hogy a tettéért felelősségre lehessen vonni.
Ezért gondoljátok át kivel és mit írtok. Ez nem játék, nagyon komoly dologgá válhat.

Azzal, hogy sok időt töltötök az interneten, vagy akár játszotok, függővé válhattok.
Mit is jelent a számítógép-függőség?
A számítógép-függőség azt jelenti, hogy nagyon sok időt töltötök a számítógép előtt, ami ronthatja az egészséget (látáskárosodás, stressz, álmosság). A számítógép egyfajta drog, és vannak olyan emberek, akiknek kezeltetnie kell magukat, hogy megszabaduljanak ettől a függőségtől.

A szabadidőtöket inkább töltsétek a barátaitokkal a természetben, társasjátékokkal,
sporttevékenységgel….

 

dokument (pdf): Bezpečne na internete

A speciális szavazási módról szóló információk

A speciális szavazási módról szóló információk

A 2014. évi 180. sz. a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény alapján választópolgár az a személy, aki a 2022.
október 29-i választások során szavazati joggal rendelkezik és aki a választások napjáig
COVID-19 megbetegedés miatt a közegészség védelme érdekében karanténban vagy
elkülönítve van, választópolgár az összevont választásokkor a vele közös háztartásban élő
személy is.

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének
benyújtja a speciális szavazási mód iránti kérelmét saját maga vagy egyéb más személy által,
kizárólag telefonon az állandó lakhely szerinti község ügyfél fogadási ideje alatt, leghamarabb
2022. október 24-én.

A speciális szavazási mód iránti kérelem benyújtás végső határideje a választások előtti utolsó
munkanap, azaz 2022. október 28. péntek 12:00 óra.

A helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének elérhetőségei:
031/551 32 53, 0911 951 137

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjét
telefonon értesíti, hogy kérelmezi a speciális szavazási módot és megadja a személyes adatait a
következő terjedelemben:
– családi és utónév
– személyi szám
– állandó lakhely címe
– ha az állandó lakhelytől eltérő címen szeretne szavazni, akkor azt a címet. A speciális szavazási
mód végrehajtását olyan címen kérheti, amely a választópolgár állandó lakhelye szerinti választási
körzetében található a helyi képviselő-testület megválasztása során,
– telefonszám.

Egy telefonos kérelemmel lehetőség van az egy közös háztartásban élő személyeknek a speciális
választópolgárok névjegyzékébe való bejegyzésére. Ebben az esetben a választópolgár megadja a
vele közös háztartásban élő személyek személyes adatait, akik szeretnének speciális módon
szavazni.
A választások napján a választópolgár várja a speciális választási bizottság tagjainak érkezését
reggel 7:00 és este 20:00 közt. A speciális bizottság kiküldött tagjai a megérkezés után értesítik a
választópolgárt (pl. becsengetnek, illetve a magadott telefonszámon felhívják).

Abban az esetben, ha a választópolgár ismételt felszólítás után sem jelenik meg, hogy szavazzon,
akkor úgy kell tekinteni, mintha elutasította volna a szavazást. A speciális bizottság kiküldött tagjai
ezt a tényt rögzítik a speciális választópolgárok névjegyzékébe és az ilyen választópolgárhoz vissza
már nem térnek.

Minden választópolgár személyesen szavaz, más személy általi képviseletre nincs mód. A
választópolgár a speciális választási bizottság előtt személyigazolványával vagy külföldi esetében
tartózkodási engedélyével igazolja magát. Ha a választópolgár nem igazolja magát, akkor nem
szavazhat.