Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nezaradené

Meghívó a képviselőtestület 7. rendes ülésére

NAGYMAD KÖZSÉG POLGARMESTERE
MEGHÍVÓ
A területi Önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 13 §a 4. bekezdésének a) pontja
értelmében
Nagymad község polgármestere meghívja Önt a képviselőtestület 7. rendes ülésére
2023. december 12.-én 18:00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

dokument (pdf): Meghívó és program

Mozgóurna

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2023

Nagymad Község Önkormányzata tájekoztatja azon
vlasztópolgárokat akik a választások napján súlyos (foként
egészségügyi) okból nem tudnak bemenni a szavazóhelyiségbe,
igényelhetnek mozgóurnát.
Igénylésüket benyújthatják személyesen,  elektronikusan, telefonon
munkaidőben az önkormányzati hivatalban, illetve a választások napján
a mobiltelefonszámon.
Tel. 031/551 3126, 0911 951 137

e-mail : zuzana.borsanyiova@obecmad. sk

Meghívó a képviselőtestület 5. ülésére

NAGYMAD KÖZSÉG POLGARMESTERE
MEGHÍVÓ
A területi Önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 13 §a 4. bekezdésének a) pontja
értelmében
Nagymad község polgármestere meghívja Önt a képviselőtestület 5. rendes ülésére
2023. szeptember 19.-én 18:30 órára a helyi kultúrház nagytermébe

dokument (pdf): Meghívó és program

Az EU jövője a mi kezünkben van – Nagymad 2023

Nagymad község pogármestere és önkormányzata szeretettel meghívja Önt és
kedves családját Az EU jövője a mi kezünkben van – Nagymad 2023 elnevezésű
találkozóra és rendezvényre, amelyre 2023. augusztus 04-06. kozott kerül sor.

A rendezvényt az EACEA program támogatja.

 

dokument (pdf): meghívó

dokument (pdf): program

dokument (pdf): plagát

Meghívó a képviselőtestület 4. ülésére

NAGYMAD KÖZSÉG POLGARMESTERE
MEGHÍVÓ
A területi Önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 13 §a 4. bekezdésének a) pontja
értelmében
Nagymad község polgármestere meghívja Önt a képviselőtestület 4. rendes ülésére
2023. június 21.-án 18:00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

dokument (pdf): Meghívó és program

Meghívó a képviselőtestület 2. ülésére

NAGYMAD KÖZSÉG POLGARMESTERE
MEGHÍVÓ
A területi Önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 13 §a 4. bekezdésének a) pontja
értelmében
Nagymad község polgármestere meghívja Önt a képviselőtestület 2. rendes ülésére
2023. április 25.-én 18:00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

 

Programjavaslat
l.) Megnyitó:
a) Testüeti ülés programpontjainak beterjesztése
b) Jegyzókönyv hitelesítők meghatározása, jegyzőkönyv vezetó kinevezése
2.) Interpellációk
3.) Polgármesteri jelentés az önkormányzati szervek múkődéséról
4.) Jelentés a határozatok teljesítéséról
5.) ÁER-általános érvényű rendelete (ÁER) az üzletek és a szolgáltatásnyújtások
nyitvatartásának rendjéről Nagymad község területén – javaslat
6.) A kultúrház bérleti díjak – javaslat
8.) Vagyonjogi műveletek:
Padlóburkolat és konyhabútor csere a 225/9 bérlakásban
Községi vagyon eladása – szándék
9.) Szabadjavaslatok
10.) Vita
11.) Zárszó

Nagymad, 2023.04.25

Meghívó – Házfelújítási Program

Meghívó

Nagymad község polgármestere – Mgr. László Gábor, MBA – ezúton meghívja Önt a „Házfelújítási Program“ elnevezésű fórumra, mely 2023 április 19-én, 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Helyi Művelődési Központban.
A résztvevőket a családi házak felújítására nyújtandó állami támogatások feltételeiről Pogány Eszter tájékoztattja.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Mgr. László Gábor, MBA
Nagymad község polgármestere

 

Házfelújítási Program

Könnyített feltételekkel elérhető minden régebbi családi ház felújítására állami támogatás!
Ne hagyják ki a lehetőséget!

15.000 €/19.000 €
– szigetelés
– ajtócsere
– ablakcsere
– kazáncsere
– stb.

Védjük a természetet a tüzektől

Védjük a természetet a tüzektől

Tisztelt lakosság !

A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és
a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek
keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy
azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától
keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet fordítsunk.
Fontos, hogy a tüzek elleni biztonság minden ember közös célja legyen, korosztálytól és
érdekeltségtől függetlenül megnyilvánuljon az emberek tevékenységében és viselkedésében.

 

A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy:
A lakosságnak tilos:
a) cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan tűzveszélyes területeken,
b) aljnövényzet, gally és cserje kitüzelése,
c) tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek.

A lakosságnak kötelessége: gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően
eljárni. Ha az égetés a szabadban történik, mert nincs lehetőség a száraz gallyakat és más növényi
eredetű hulladékot kazánokban vagy kályhákban elégetni, ügyelni kell a következő szabályok
betartására:
a) az égetést ne hosszantartó meleg tűzveszélyes időszakban végezzük,
b) az égetés helyszínét úgy válasszuk meg, és biztosítsuk be, hogy a tűz ne terjedhessen el a
helyszínt tisztítsuk meg tűzveszélyes, éghető anyagoktól,
c) egyszerre kizárólag kis mennyiséget égessünk,
d) égetést csak szélcsendes időben végezzük,
e) ne hagyjuk felügyelet nélkül az égetés helyszínét, egész folyamat alatt és annak befejezése
után is ellenőrizzük,
f) égetés helyszínén a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő
mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni,
g) az égetés után minden esetben gondoskodni kell a tűz eloltásáról.

Jogi és vállalkozó személyeknek tilos:
a) növényzet kitüzelése,
b) tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,
c) szabad területeken éghető anyagok tüzelése fokozottan tűzveszélyes időszakban.
Jogi személyek és vállalkozó magánszemélyek kötelesek a tüzelés kezdete előtt bejelenteni
a központi segélyhívó telefonszámra (112 vagy 150 telefonszámon) a tüzelés helyét, idejét
a tüzelés bebiztosításáért felelős személy adatait.

Reméljük, hogy tudatosítják a tüzek pusztító hatásait, és mindent megtesznek azok elkerülése
érdekében. A természetet pusztító tüzek nem csupán az élővilágot károsítják, de bizonyított, hogy
hatással vannak a térségben élő emberek, illetve más élőlények egészségére is. Köszönjük a
megértésüket és azt, hogy Önök is segítenek védeni a természetet a pusztító lángokkal szemben.