Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Védjük a természetet a tüzektől

Védjük a természetet a tüzektől

Tisztelt lakosság !

A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és
a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek
keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy
azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától
keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet fordítsunk.
Fontos, hogy a tüzek elleni biztonság minden ember közös célja legyen, korosztálytól és
érdekeltségtől függetlenül megnyilvánuljon az emberek tevékenységében és viselkedésében.

 

A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy:
A lakosságnak tilos:
a) cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan tűzveszélyes területeken,
b) aljnövényzet, gally és cserje kitüzelése,
c) tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek.

A lakosságnak kötelessége: gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően
eljárni. Ha az égetés a szabadban történik, mert nincs lehetőség a száraz gallyakat és más növényi
eredetű hulladékot kazánokban vagy kályhákban elégetni, ügyelni kell a következő szabályok
betartására:
a) az égetést ne hosszantartó meleg tűzveszélyes időszakban végezzük,
b) az égetés helyszínét úgy válasszuk meg, és biztosítsuk be, hogy a tűz ne terjedhessen el a
helyszínt tisztítsuk meg tűzveszélyes, éghető anyagoktól,
c) egyszerre kizárólag kis mennyiséget égessünk,
d) égetést csak szélcsendes időben végezzük,
e) ne hagyjuk felügyelet nélkül az égetés helyszínét, egész folyamat alatt és annak befejezése
után is ellenőrizzük,
f) égetés helyszínén a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő
mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni,
g) az égetés után minden esetben gondoskodni kell a tűz eloltásáról.

Jogi és vállalkozó személyeknek tilos:
a) növényzet kitüzelése,
b) tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,
c) szabad területeken éghető anyagok tüzelése fokozottan tűzveszélyes időszakban.
Jogi személyek és vállalkozó magánszemélyek kötelesek a tüzelés kezdete előtt bejelenteni
a központi segélyhívó telefonszámra (112 vagy 150 telefonszámon) a tüzelés helyét, idejét
a tüzelés bebiztosításáért felelős személy adatait.

Reméljük, hogy tudatosítják a tüzek pusztító hatásait, és mindent megtesznek azok elkerülése
érdekében. A természetet pusztító tüzek nem csupán az élővilágot károsítják, de bizonyított, hogy
hatással vannak a térségben élő emberek, illetve más élőlények egészségére is. Köszönjük a
megértésüket és azt, hogy Önök is segítenek védeni a természetet a pusztító lángokkal szemben.