Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gondozószolgálat

A házi gondozó szolgálatot  a 2009. január elsejétől jogerős 448-as törvény szabályozza. A gondozó szolgálatot azon személyek igényelhetik, akik az orvosi vélemény alapján nem önellátók, vagyis bizonyos műveletek elvégzéséhez egy másik ember segítségére szorulnak. Az egyedülálló egyének elsőbbséget élveznek. A házi gondozás az gondozásra szoruló lakásában történik  erre szakosodott gondozók által, akik a gondozást  a munkatörvénykönyv értelmében,  azaz munkaviszonyban végzik. .

Házi gondozást csak olyan fizikai személy végezhet, aki  az 2009. január 1-én hatályba lépett 448 –as törvény értelmében egészségügyi szakképesítéssel  rendelkezik.

Kivételt azon személyek képeznek, akik betöltötték az 55. életévüket és igazolni tudják, hogy legalább 3 éves gondozói tapasztalattal rendelkeznek.

A házi gondozó szolgálatot  az a személy  igényelheti, aki a következő tevékenységeknél mások segítségére van utalva:

 • önmaga ellátásánál
 • a háztartása rendben tartásánál
 • az alapvető szociális tevékenységnél
 • felügyeletnél.

További követelmény, hogy az igénylő Szlovák állampolgár legyen és rendelkezzen nagymadi állandó lakhellyel.

NEM igényelheti a gondozó szolgálatot:

 • aki egész évben intézeti elhelyezésben van
 • akit olyan személy gondoz, aki az egész napos gondozásra anyagi támogatást kap
 • akit olyan személy gondoz, aki a személyi gondozásra anyagi támogatást kap
 • aki részére fertőző betegség, vagy annak gyanúja esetén karantént elrendeltek el.

A házi gondozó szolgálat kérvényezésének folyamata:

Az ügyfél személyesen, vagy felhatalmazott személy által a településhez tartozó szociális hivatalban a formanyomtatványt kitöltve kérvényt nyújt be. A kérvényhez csatolandó:

 • az orvosi leletet, melyet a házi (körzeti) orvos tölt ki, és a szakleleteket, melyek nem több mint fél évesek.
 • a személyes adatok felhasználására való beleegyezést
 •  elismervényt, melyben az ügyfél kijelenti, hogy fel lett világosítva a házi gondozás feltételeiről.

Az orovsi-, szociális-, és egyesített értékelés alapján a község kiad egy határozatot, mely tartalmazza az ügyfél rászorultságát a házi gondozó szolgálat igénybevételére. Miután a határozat jogerőre emelkedett, az ügyfélnek jogában áll kérvényezni a gondozó szolgálati szerződés megkötését.

Szolgáltatás ára

az egyes szolgáltatás árát az általános érvényű rendelet határozza meg.
a törvény értelmében a szolgáltatás árának befizetése után az rászorulónak meg kell maradni a létminimum 1,3 szorosának. Amenyiben a bevétel nem haladja meg a létminimumot a családjogi törvény értelmében a család köteles a gondozási szolgáltatást fizetni.