Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Adók

A Nagymadi községi hivatal Nagymad községe mint  adókezelő feladatait látja el azon helyi adóknál, melyeket a község kivet Nagymad területén.

Helyi adókat illetően az alap jogi szabályozást az 582/2004-es számú helyi adókról és a kommunális hulladék és apró építkezési hulladék utáni helyi illetékről szóló törvény biztosítja  és az adókezelési eljárás jogi szabályozását pedig az 563/2009-es számú adókezelési törvény taglalja.

Az 582/2004 -es számú helyi adókról és a kommunális hulladék és apró építkezési hulladék utáni helyi illetékről szóló törvény alapján és Nagymegyer város helyi adókat érintő általános érvényű rendeletei alapján városunk területén a következő helyi adók vannak kivetve:

1. ingatlanadó

2. ebadó

3. közterülethasználati adó

4. idegenforgalmi adó

5. árusító automaták utáni adó

6. nyereménymentes játszókészülék utáni adó 7. kommunális hulladék és apró építkezési hulladék utáni helyi illeték

Nyomtatványok az ingatlan adóhoz:

kitölthető nyomtatványok (új ablak)

Az ingatlanadó:

a) telek- és földadó,

b) építményadó, 

c) lakásadó és lakóházban található, nem lakás céljára szolgáló helyiségek adója

Az adókötelezettség annak az adómegállapítási időszaknak az első napján (január 1-jén) lép életbe, amely azt az adómegállapítási időszakot követi, amelyben az adóalany az adó tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lett, és annak az adó-megállapítási időszaknak az utolsó napján (december 31-én) szűnik meg, amikor megszűnik az adóalany tulajdon-, kezelési, bérleti vagy használati joga. Ha az adóalany, a folyó adómegállapítási időszak január 1-jével válik az ingatlan tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé vagy használójává, akkor az adókötelezettség ezzel a nappal jön létre.  Az ingatlanadó kivetése szempontjából az adómegállapítási időszak első napján (január 1-jén) fennálló állapot a döntő.

Az ebadó

tárgyát a természetes vagy jogi személy által tartott, 6 hónaposnál idősebb kutya képezi.

A közterület-használati adó tárgyát a közterület sajátos használata képezi. Közterületnek számítanak a település tulajdonában lévő, a nyilvánosság számára hozzáférhető telkek. Nem számítanak közterületnek azok a telkek, amelyeket a település külön törvény alapján bérbe adott.

Közterület sajátos használatának számít szolgáltatásnyújtást szolgáló létesítmény elhelyezése, építési berendezés, elárusító létesítmény, cirkuszi létesítmény, vidámparki és egyéb attrakciós létesítmények elhelyezése, lerakodóhely elhelyezése, gépjármű tartós, őrzött parkolón kívüli parkoltatása és egyebek. Közterület sajátos használatának nem számít az a közterület-használat, amely a vezetékek és közműhálózatok meghibásodásának vagy balesetének kijavításával függ össze.

A szálláshelyadó

tárgyát a Polgári Törvénykönyv 754-759. § szerinti fizetős átmeneti szállás képezi a szállásadóhelyen, úgymint szállodában, motelben, szállodahajón, hostelben, panzióban, apartmanházban, fürdőházban, gyógyházban, természetes gyógyfürdőkben és gyógyfürdő-intézetekben található szállásadóhelyen, turistaházban, hétvégi házban, egyéni üdülést szolgáló építményben, rönkházban, bungalóban, kempingben, mini kempingben, táborhelyen, családi házban vagy lakóházban, családi házban vagy többfunkciós építményben található lakásban.

Az árukiadóautomata-adó

tárgyát azok a készülékek és automaták képezik, melyek fizetés ellenében árut adnak ki  és a nyilvánosság részére hozzáférhető helyeken vannak elhelyezve.

A játékautomata-adó

tárgyát olyan játékgépek képezik, amelyek fizetség ellenében indulnak el vagy üzemelnek, miközben nem adnak ki pénznyereményt, és a nyilvánosság részére hozzáférhető helyeken vannak üzemeltetve.

A hulladékilletéket

az adóalany fizeti, aki 

a) a település területén állandó lakhellyel vagy átmeneti lakhellyel rendelkező természetes személy, vagy aki a település területén lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség vagy építményvagy annak részének használatára jogosult, vagy olyan objektumot használ, amely nem minősül építménynek, továbbá nem vállalkozási célra kertet, szőlőt, gyümölcsöst, állandó gyepterületet  használ a település beépített területén, kivéve az erdőnek számító telkeket és az ingatlan-nyilvántartásban vízfelületként bejegyzett telkeket, 

b) olyan jogi személy, aki a település területén található, nem vállalkozás céljára használt ingatlan használatára jogosult, 

c) olyan vállalkozó, aki a település területén található, vállalkozás céljára használt ingatlan használatára jogosult. 

Az adóalany, az adómegállapítási időszak során az adófizetési kötelezettség létrejöttétől számítva 30 napon belül köteles jelenteni az adófizetési kötelezettség létrejöttét a településnek. Az illeték kivetésének megváltozása és az illetékfizetési-kötelezettség megszűnése szempontjából döntő tényeket, az adómegállapítási időszak alatt az adóalany, azok bekövetkezte után, 30 napon belül köteles jelenteni a településnek.