Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zber kuchynského odpadu

Vážení občania,

podľa nových platných zákonov musia obce zabezpečiť zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského biologického odpadu. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, musíme separovať a následne kompostovať, alebo odvážať na ďalšie spracovanie.

Do zbernej nádoby patrí:

 • Zvyšky akéhokoľvek jedla
 • Starý chlieb a pečivo
 • Šupy z čistenia zeleniny a ovocia
 • Syry, mliečne výrobky
 • Kosti, mäso, ryby, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej lehote bez balenia
 • Použitá papierová vreckovka, papierová utierka, servítok

Do zbernej nádoby určite nepatrí:

 • Iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo potravinovým odpadom: zelený odpad zo záhrad (tráva, listie, konáre, burina), nebezpečné odpady, kuchynský olej, tuky, tekuté potraviny (polievky, omáčky), prach z vysávania, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá

V našej obci sú umiestnené hnedé nádoby na kuchynský rozložiteľný odpad:

 • pri obytných domoch
 • pri súkromnej materskej škole
 • pri obchode Jednota