Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Made, dňa 10.08.2020

dokument (.pdf): zápisnica 4/2020