Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Made, dňa 23.10.2020

dokument (.pdf): zápisnica