Zápisnica a uznesenia z 3. riadneho obecného zastupiteľstva

Zápisnica a uznesenia z 3. riadneho obecného zastupiteľstva v Made, 24.6.2020

dokument (.pdf): Uzn0320