Zápisnica a uznesenia z 2. riadneho zasadnutia ObZ

Zápisnica a uznesenia z 2. riadneho zasadnutia ObZ v Made, dňa 9.3. 2020

dokument (.pdf): zápisnica a uznesenia 2/2020