Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN 8/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad

č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad.