Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vodozádržné opatrenia v obci Mad

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Mad

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu “Vodozádržné opatrenia v obci Mad“ je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom vybudovania účinných vodozádržných opatrení v intraviláne obci Mad.

Stanovený cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jeho hlavnej aktivity s názvom „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“, ktorá bude spočívať v realizácii vodozádržného opatrenia „Dažďové záhrady“.

Vybudovanie navrhovaného vodozádržného opatrenia umožní eliminovať problémy súvisiace so zmenami klímy, ktoré sa prejavujú na území obce v čoraz výraznejšom meradle.

Projekt svojou realizáciou okrem iného prispeje ku:

– zmierneniu problémov povodní znižovaním objemu povrchového odtoku vody

– zlepšeniu kvality vôd v okolitých tokoch filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do ich toku

– zvýšeniu atraktivity verejných priestorov

– dopĺňaniu zásob podzemných vôd

– zlepšovaniu mikroklímy prostredia zvýšeným výparom, ktorý zníži výskyt jemných prachových a peľových častíc v prostredí, čo zníži výskyt alergénov a zníži negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

Realizácia projektu zároveň umožní dosiahnutie plnenia nasledovných merateľných ukazovateľov:

– P0368 Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 1 ks

– P0121 Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2681,00 m27

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 77.404,66 EUR.

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond