Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 153/2022-1378/2022


OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI


Občan: PIRQSKA BARANYAIOVÁ
93014 Mad č. 0


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením upozorňujeme občana, že jej má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.


Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad od 06.06.2022.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 132/2022-1247/2022
OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI


Občan: ALFRÉD BARANYAI

93014 Mad č. 0


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad
od 16.05.2022

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ANIKÓ IVANICSOVÁ

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
Č. 454/2004 Z. z.
Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade v Made č. 200
Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 14 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných
hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad
od 09.05.2022 do 26.05.2022

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

projekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa!“, ktorého koordinátormi budú jednotlivé úrady práce. V rámci uvedeného projektu je možné od februára požiadať o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

Základné podmienky poskytnutia príspevku nájdete v priloženom dokumente. Keďže cieľovou skupinou projektu sú občania Slovenskej republiky, ktorí nie sú vedení v evidencií uchádzačov o zamestnanie úradov práce.

Viac informácie nájdete na stránkach: www.upsvr.gov.sk, www.upsvr.gov.sk/ds, alebo kontaktuje zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ROMAN VASS

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
č. 454/2004 Z. z.
Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Made č. 200.
Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 10 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 10 dní.
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad od 29.04.2022.