Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 166/2020-1229/2020

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: ROMAN VASS

93014 Mad 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:

Pondelok:                 nestránkové dni

Utorok:                     nestránkové dni

Streda:                   8.00 – 11.00 hod.

Štvrtok:                     nestránkové dni

Piatok:                       nestránkové dni

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OcÚ MAD 150/2020-1064/2020

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: MARIETTA SLANINOVÁ

93014 Mad č. 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad č. 0, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:

Pondelok:                  nestránkové dni

Utorok:                      nestránkové dni

Streda:                    8.00 – 11.00 hod.

Štvrtok:                     nestránkové dni

Piatok:                       nestránkové dni

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Toto oznámenie  bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad

od  27.05.2020 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

                                                 Občan:  KAROL NAGY

                                                        93014 Mad 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:

Pondelok:                  nestránkové dni

Utorok:                      nestránkové dni

Streda:                      8.00 – 11.00 hod. 

Štvrtok:                      nestránkové dni

Piatok:                        nestránkové dni

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 19.05.2020

                                                                                  Mgr. Gabriel László, MBA

     starosta obce