Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Upozornenie na oznamovaciu povinnosť poplatníka

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť poplatníka na poplatku za komunálny odpad.
Poplatník je v zmysle ustanovení zákona o miestnych daniach povinný do 30 dní odo dňa vzniku, zániku
poplatkovej povinnosti a zmien skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku oznámiť tieto obci.