Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Podľa ustanovení $ 28I až $ 288 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na
podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov na
poľnohospodárske účely vo vlastníctve vyhlasovateľa

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
OBEC MAD
Mad č. 200
930 14 Mad
IČO: 00 800 201

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske
účely vo vlastníctve vyhlasovateľa

dokument (pdf): špecifikácia a podmienky

dokument (pdf): príloha