Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA

Spis č. : OCÚMAD 379/2021-1263/2021

Občan: ROMAN VASS

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byt‘ doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziat‘ v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 05.05.202

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.