Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OcÚ MAD 379/2021-619/2021


OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI


Občan: BALÁZS BARANYAI


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 14.04.2021
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.