Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ROMAN VASS

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.


Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade v Made č. 200


Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 14 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných hodinách.
Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Utorok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Streda 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Piatok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 14 dní.
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad od 08.06.2022.