Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis Č. : OCÚ MAD 100/2022-1006/2022


OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Občan: ALFRÉD BARANYAI


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad
a web stránke obce od 11.04.2022