Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 379/2021-1964/2021

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: ROMAN VASS 93014 Mad č. 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 19.10.2021