Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OcÚ MAD379/2021-1679/2021

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: VERONIKA BUGÁROVÁ

93014 Mad č. 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením

upozorňujeme občana, že jej má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto

oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 03.08.2021