Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis. Č. OCÚ MAD 376/2021-1624/2021
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Občan: ROMAN VASS
Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
Č. 454/2004 Z. z.
Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade Mad, 93014 Mad č. 200
Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných
hodinách:
Pondelok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Utorok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Streda 8.00 -10.00 14.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Piatok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Sobota zatvorené
Nedel’a zatvorené
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad
od 20.07.2021