Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis. Č. OCÚ MAD 376/2021-1623/2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ROMAN VASS

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením

na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona

Č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnút‘ na

Obecnom úrade Mad, 93014 Mad č. 200

Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia

tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných

hodinách:

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Streda 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00

Štvrtok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00

Piatok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Sobota zatvorené

Nedel’a zatvorené

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad

od 20.07.2021