Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OcÚ MAD 379/2021-1484/2021
OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Občan: VERONIKA BUGÁROVÁ
93014 M.ad č. O
Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že jej má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 10.06.2021